Strona główna

Możesz zmienić wygląd strony>ustawienia>style>układ str.     >>>Motto - wierszyk do stosowania

Umożliwiamy dostęp do różnych opinii i poglądów. Dla jednych dla potwierdzenia swoich przekonań, dla innych, żeby wiedzieć co wróg myśli i zamierza.                                                                     Publikujemy również artykuły z których treścią, nieraz częściowo, nieraz absolutnie, nie zgadzamy się w poglądach. Oceny i wnioski pozostawiamy Czytelnikom.

 

 

 

Odwiedza nas 917 gości oraz 0 użytkowników.

Z boku

Czas Kaczyńskiego. Polityka jako wieczny konflikt(12)

23-08-16

Pierwsze ciosy w układ. Wraz z  odejściem Dorna skończyła się epoka bezruchu. Ekipa Kaczyń...

Co dalej z Turcją, Erdoganem

23-08-16

 i jego relacjami z Unią Europejską? Przez ostatnie 2,5 miesiąca pracowałam na Rodos jako ...

Dziewięć miesięcy i co dalej?

22-08-16

19 listopada 2015 roku, podpuszczony przez Magdę Canty, na podstawie artykułu Krzysztofa Ł...

Historia jako oskarżenie

22-08-16

Wyrok w imieniu sprawiedliwości dziejowej wydał sędzia Howard Zinn. Jaki był jego werdykt ...

PIRS: Telewizja pokazała (265)

21-08-16

Bolsze­wicy rzą­dzili w ten spo­sób, że przy każ­dym fachowcu w woj­sku czy w fabryce był ...

Rewolucji nie będzie

21-08-16

.Ostat­nie mie­siące upły­nęły nam na ocze­ki­wa­niu cudu. Cud, jak łatwo się domy­ślić ...

Dziwny jest ten świat…

20-08-16

Na 20 naj­lep­szych uczelni na świe­cie 15 jest ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych. N...

Jeżeli 500 PLN

20-08-16

zrewolucjonizowało rynek pracy to chyba żyjemy w strasznej nędzy? (https://obserwatorpolit...

Monumentalna ignorancja

19-08-16

Jeżeli za 300 lat ocaleje tu jeszcze ktokolwiek mówiący po Polsku i będzie w stanie dotrze...

Erdoğan, druh Putina

19-08-16

Przywódcy Rosji i  Turcji spotkali się we wtorek w Pałacu Konstantynowskim w  Strielnie po...

Dawna władza i jej zaplecze

18-08-16

zraża do siebie największą grupę wyborców - Polaków. Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że ...

Wzrost nacjonalizmu młodych w Polsce

18-08-16

Skutki mogą być tragiczne. O Polsce znowu jest głośno w mediach, choć niekoniecznie z dobr...

PIRS: Telewizja pokazała (264)

17-08-16

Kaczyń­ski zapo­wie­dział, że na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu, nie­da­leko pałacu pre­zy­de...

Bomba z opóźnionym zapłonem

16-08-16

Rozmowa z prof. CZESŁAWEM PARTACZEM, historykiem – Przed kilku dniami Ołeh Musij, deputow...

Czas Kaczyńskiego. Polityka jako wieczny konflikt(11)

16-08-16

    Wiatr historii. CZASEM w  historii wszystkie wydarzenia pracują na  rzecz jednego sc...

„Niehonorowe” kobiety „honorowo” zabijane

15-08-16

Komisja Praw Człowieka w Pakistanie opublikowała raport, w którym odnotowano, że rośnie il...

Grzech, prawo i wolność słowa

15-08-16

Kiedy na początku obec­nej kaden­cji sejmu Kor­nel Mora­wiecki wygło­sił zda­nie, że „wola...

Cesarz nie lubi domówek

14-08-16

Od czasu do czasu polskie media donoszą o prześladowaniach chrześcijan w Chinach. Bo  prze...

Koszmar boliwijskich kobiet

14-08-16

„Boliwia to kraj, w którym prawa kobiet nie są w ogóle respektowane”- czytamy w najnowszym...

Lekcja przygotowawcza

13-08-16

Ludzie upra­wiają hazard od stwo­rze­nia świata i choć prze­gry­wają, gra­ją­cych jakoś ni...

Hucpa

13-08-16

Poza­kon­sty­tu­cyjny ośro­dek wła­dzy  zawie­szony jest na wątłym łączu w postaci poje­dy...

Afrykański Kongres Narodowy – życie po Mandeli

13-08-16

Wynik wyborów samorządowych w Republice Południowej Afryki wskazuje na zachwianie poparcia...

To tylko słowa

12-08-16

 Socjo­paci mają to do sie­bie, że w ogóle nie biorą pod uwagę spo­łecz­nych reper­ku­sji ...

Turcja wybrała suwerenną opcję strategiczną

12-08-16

Turcy zrozumieli, na czym polega „przyjaźń” z Zachodem, po tym jak prawie przeprowadzono w...

Charakter nacjonalisty – czyli człowieka czynu

11-08-16

Bardzo często słyszymy, słowa patriotyzm i nacjonalizm stosowane w sposób zamienny. Wielu ...

Upadek amerykańskiej polityki:

11-08-16

Wybór między Trumpem a Clinton nie jest żadnym wyborem. Moje pierwsze wspomnienie amerykań...

Pieśni Państwa Islamskiego

10-08-16

MEMRI (Bli­skow­schodni Insty­tut Badań Medial­nych) w ser­wi­sie 1262 z 4 sierp­nia 2016 ...

Jak oddzielić ziarna od plew?

10-08-16

…CZYLI PROSTE NARZĘDZIA DLA BUDOWANIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO We wcze­śniej­szym tek...

Matka zaaplikowała sobie złoty strzał,

09-08-16

 nim skończyłam pięć lat... Droga Redakcjo! Przeczytałam artykuł „Dla ojca byłam krową, ba...

Czas Kaczyńskiego. Polityka jako wieczny konflikt(10)

09-08-16

 Ostry, ale przydatny kryzys. JAROSŁAW łatwo przełknął obrazę bratowej. Oznajmił, że  zost...

Bankowa oligarchia szkodzi Polsce

08-08-16

– To dowód nadmiernego wpływu sektora bankowego w systemie politycznym – prof. Witold Modz...

NATO – prowokator nieustającej wojny

08-08-16

Polska – kraj, który w przeszłości przez tyle lat znajdował się pod obcą okupacją, po raz ...

O kredytach frankowych

06-08-16

Od samego początku byłem apologetą programu 500+, ponieważ nie widzę w nim żadnego rozdawn...

Sędzia z kremem

06-08-16

Święty Andrzeju! Zlituj się i ułaskaw Zygmunta Miernika, który wyniósł Cię na najwyższy ur...

Więcej racjonalizmu mniej magla

06-08-16

PIS to tylko politycy i wymagają społecznego nadzoru. Przy każdej politycznej aferce wokół...

Z siłą KOD-u ruszmy do przodu

06-08-16

Rozba­wiło mnie stwier­dze­nie Bro­ni­sława Wild­ste­ina, że jest już „koniec KOD-u”. Wild...

PiS-owskie treści w podręcznikach do historii

05-08-16

  Już nadszedł ten czas. Po wielu latach przekłamań, fałszu i niedomówień wreszcie kładzi...

Co prezes ma na swoich ludzi?

05-08-16

Od dłuż­szego czasu w Pol­sce trwa kry­zys kon­sty­tu­cyjny, a pre­zes Kaczyń­ski nie ma z...

Dla ojca byłam krową, baleronem, bekonem

04-08-16

Dla braci niańką. Dla matki kurwą. Urodziłam się w bardzo konserwatywnej, katolickiej rodz...

Szahidzi z gór Kaukazu

04-08-16

Do  niedawna byli w  polskim świecie przestępczym wynajmowani do  najtrudniejszych zadań i...

USA, Ukraina i cały świat

03-08-16

powinien uwzględnić wybór mieszkańców półwyspu krymskiego. Ostatnia wypowiedź pana Donald...

Kłopotliwy gość Franciszek

03-08-16

Zagraniczne media: Zdaniem rozgłośni Deutschlandfunk Franciszek jest dla konserwatywnych p...

To idzie młodość. ŚDM w Krakowie

02-08-16

 Duchowni, teolodzy, filozofowie, publicyści na całym świecie walczą o wpływy, rząd dusz, ...

Żydzi w powstaniu 1944

01-08-16

1sierp­nia 1944 roku o godzi­nie 17.00 wybu­chło w War­sza­wie powsta­nie. Wśród wal­czą...

Wspomnienia powstańca

31-07-15

Po klęsce powstania trafił do niemieckiej niewoli w stalagach w Fallingbostel i Harlinger...

Przed rocznicą Powstania:

30-07-15

Żeby Polska nie zniknęła z mapy Europy… Rozmowa z przewodniczącym Światowego Związku Żołn...

Zamach stanu w Turcji przygotowały NATO i USA?

31-07-16

W wygłoszonym w piątek przemówieniu prezydent Turcji Erdogan odrzucił krytykę, wyrażaną pr...

Śmierdzące jajo. Od urodzenia aż do śmierci

31-07-16

Rodzisz się. Pech chciał, że urodziłaś się dziewczynką w Polsce. Nie będziesz miała łatwo ...

Franciszek w Polsce…

30-07-16

Po dwóch dniach pobytu Fran­ciszka w Pol­sce upar­cie wraca do mnie stara łaciń­ska zasada...

Kto stał za przewrotem w Turcji?

30-07-16

W połowie lipca w Turcji próbowano przeprowadzić zamach stanu. Po kilku dniach walk władzę...

«
»

Żeby wiedzieć

Pomyśl, zanim coś zjesz

„(...) Głodni nie powinniśmy... zamawiać posiłków. O tym, co chcemy zjeść, lepiej decydowa...

Polszczyzna. Krępować się

Stosunkowo często spotykam w  rozmaitych tekstach błędnie zapisane słowo krępować (‘onieśm...

Językowe łamańce

Cesarz często czesał cesarzową. *** Bezczeszczenie cietrzewia cieszy moje czcze trzewia....

Zdjęcia z Rosji

Niby Rosjanie to taki "niekulturnyj" naród, ale... to jedno ze zdjęć, jeśli n...

Daj się lubić

Lubimy podobnych sobie, więc postępujmy jak inni. Podczas rozmowy naśladujmy ich gesty, to...

Koreański sposób na marnowanie jedzenia

Próbując kontrolować narastający problem marnowania żywności, rząd Korei Południowej wdroż...

Jajko jajku niewrówne

Producenci jaj umyślnie wprowadzają w błąd klientów, twierdzi Urząd Ochrony Konkurencji i ...

Oralny zabójca

Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa wykazały, że wirus b...

Hejnał mariacki

„Hejnał mariacki” jest najstarszą cykliczną radiową audycją na świecie, nadawaną od 1927 r...

Chleba naszego...

 Ośmioodcinkowy serial dokumentalny o tych, którzy gotują i pieką (czy też „pieczą”, jak c...

Ile śmieci produkujemy w ciągu 4 lat?

W 2011 roku zajmująca się fotografią Antoine Repasse przestała wyrzucać śmieci. Ciekawił...

Fajbusiewicz na tropie(

Zaginiona Agata. Miała 40 lat, dwie wspaniałe córeczki, zajmowała się modą. 23 maja 2012 r...

Czas alergii

Liczba osób cierpiących na alergie nieustannie wzrasta, a w miastach jest cztery razy więc...

Aktor i oficer

Dla przyjaciół był „Żabą”, dla innych „panem Aleksandrem”. Należał do ścisłej czołówki akt...

Czym odmładzają się kobiety

 Tortury dla urody...

Historia wibratora

Historia wibratora

źródło:"Angora"

Dlaczego marzną nam paluszki

Wystarczy temperatura minus 5 stopni Niepokój w Europie Celsjusza i półgodzinny pobyt w ni...

Obcy język polski: Trzymać kciuki

– Ciekawi mnie, skąd się wzięło powiedzenie „trzymać za kogoś kciuki”, czyli „życzyć komuś...

Polszczyzna. Recital

Recital jest – jak wiadomo – rodzajem występu, w którym wszystkie utwory wykonuje jedna os...

Nie należy wyręczać dzieci

Dziecku trzeba pozwalać na to, aby samodzielnie robiło różne rzeczy. Powinno jak najczęści...

Prosto z liścia

Miliard kilometrów kwadratowych powierzchni mają łącznie wszystkie liście rosnące na świec...

Waga kupy

Wraz z wyginięciem wielkich zwierząt dramatycznie zmniejszyła się ilość odchodów na ziemi....

Ile kosztuje agent 007

James Bond nie może żyć bez luksusowych gadżetów (…). Najdroższym gadżetem agenta 007 jest...

Polszczyzna. Wielokropek

Słowniki współcześnie wydane podają, że wielokropek „jest znakiem interpunkcyjnym składają...

Najdroższe frykasy

Ceny niektórych produktów żywnościowych mogą przyprawić o zawrót głowy. Na ich wielkość wp...

Podglądanie drapieżników

Współczesna technika filmowa pozwala pokazać zwyczaje i strategie zwierząt, które – aby pr...

Najstarsze dziecko najmądrzejsze

Najstarsze dziecko w rodzinie ma zwykle najwyższy iloraz inteligencji. Każde zaś kolejne –...

Galerie handlowe zamiast podwórka

Wspólne spędzanie czasu w centrach handlowych zastępuje wielu nastolatkom inne aktywności ...

Niegrzeczne dzieci są zaradniejsze!

Osoby ekstrawertyczne, hałaśliwe, niepodporządkowujące się nauczycielom, a nawet przejawia...

Polszczyzna. Zimne ognie, czyli o oksymoronach

Na pewno nieraz zetknęliście się z wyrażeniami ciepłe lody, zimne ognie, głośna cisza, smu...

Ile warta jest złotówka za granicą?

50 złotych to dużo czy mało? Zależy, w jakim kraju. „(...) Okazało się, że w Oslo za 50 zł...

Triumfalny powrót druku

Brytyjczycy porzucają elektroniczne czytniki i wracają do papierowych książek. Największa ...

Otoczony przez bakterie: człowiek

Przedmiot sprawy: Zostawiamy ślady „swoich” bakterii na wszystkim, czego dotykamy, okazuje...

I ty możesz byc bogaty

Pod warunkiem że zabijesz w sobie jedną złą cechę – skłonność do narzekania. Według kanady...

Faberge - najdroższe jajko swiata

Rosyjski jubiler Peter Fabergé, złotnik carów, zmarł 24 września 1920 roku, ale do dziś je...

Polszczyzna. Mianownik, gdyż pytamy ‘o miano’

Dzisiaj opowiem Wam o tym, skąd się wzięły nazwy przypadków gramatycznych (mianownik, dope...

Polszczyzna. Błąd posłanki Pawłowicz

(...)gdy posłanka właśnie sobie przypisała planowane od jakiegoś czasu przejście Kuźniara ...

Polszczyzna. Pojedynczy, pojedynczo

Musicie uważać na przymiotnik pojedynczy (pojedyncza, pojedyncze) i przysłówek pojedynczo....

Polszczyzna. Ludowy i ludyczny

Chcę dzisiaj zwrócić Waszą uwagę na przymiotniki ludowy i ludyczny. Mimo podobnego brzmien...

Żadnych krzyków na dziecko

Krzyk jest oznaką słabości, porażki, sfrustrowania, a nie siły. W ten sposób można uzyskać...

Skarby Matki Natury

Ludzie z całej Polski uwielbiają spę- dzać czas nad Morzem Bałtyckim. Szum fal, chłodna wo...

Polszczyzna. Purysta i purytanin

Obydwa wyrazy mają rodowód łaciński i wywodzą się od przymiotnika purus (‘czysty’). Puryst...

Polszczyzna. Tętent

Definicję tytułowego słowa tętent słowniki języka polskiego objaśniają następująco: ‘odgło...

Tydzień z głowy

Poznaliśmy ulubione słowo prezydenta Dudy. Brzmi ono: „niezłomny”. Prezydent zapowiedział ...

Urlop zasługą szlifierzy diamentów

Jako pierwsi prawo do czasu wolnego od pracy wywalczyli w 1910 r. holenderscy szlifierze d...

Taka gmina!

Ksiądz się napił i przeprosił Proboszcz jednej z parafii w dekanacie śmigielskim nie był...

Wieści gminne i inne

Policja we Wrocławiu poszukuje zoofila. Mężczyzna wtargnął do ogrodu przy domu na Żernikac...

Cudowna moc lektury

 Będziesz szczęśliwszy i bardziej kreatywny. Uwierzysz w siebie, unikniesz depresji i zwal...

Pamiątki z wakacji

Tysiące kamieni i muszli, butelek i woreczków wypełnionych piaskiem z plaż zabierają turys...

Poczet nazwisk polskich(545) Czeremcha znad Potomacu

Spora część mojej rodziny mieszka w Stanach. Nie dziwota, wyjechało tam w I poł. XX w. trz...

«
»

Książka. ...

Czytelnicy o książceKate.  Brown, profesor historii na Uniwersytecie Maryland, napisała dzieje dwóch miast leżących po przeciwnych stronach żelaznej kurtyny, w  których rozpoczęło...

Selfie z ...

Skrócona autobiografia Marka Belki jest kolejną autoprezentacją osoby ze świata polskiej polityki. Napisana lekko i z dystansem, za co Belka...

Książka: ...

Czytelnicy o książce. W 1959 roku teksański dziennikarz John Howard Griffin, biały człowiek, zmienił kolor skóry. Pod okiem lekarza, za pomocą...

Książka. ...

Czytelnicy o książce. Wspomnienia Josepha Kima, uchodźcy z  Korei Północnej, dziś nowojorskiego studenta, to  jedna z  najbardziej przerażających książek o najnowszej historii...

Książka. ...

Czytelnicy o książce. Najsłynniejsze perfumy świata, Chanel No 5, mają 95 lat. Po raz pierwszy zostały zaprezentowane publicznie w 1921 roku. Mają niezwykłą...

Książka. ...

– Sławomir Cenckiewicz, Adam Chmielecki Jeśli macie zamiar zapoznać się z tą publikacją (czego nie polecam) zaopatrzcie się najpierw w porządny...

Książka. ...

Czytelnicy o książce. Chris Austin Hadfield to  pierwszy kanadyjski astronauta, który pojawił się na  pokładzie rosyjskiej stacji kosmicznej, pierwszy, który odbył spacer...

Książka. ...

Czytelnicy o książce. Wyjątkowe połączenie socjologicznych obserwacji i sporej dawki humoru w wykonaniu uczonego Erica Klinenberga i amerykańskiego komika standupowca –...

Książka. ...

Czytelnicy o książce. Muzułmanin to wściekły terrorysta opętany dżihadem. Czy aby na pewno? Kanadyjska dziennikarka Zarqa Nawaz wyznaje islam, ale ani...

Książka. ...

Czytelnicy o książce. Kanadyjska pisarka, dziennikarka i aktywistka Naomi Klein, autorka antyglobalistycznego manifestu „No logo”, opublikowała następną książkę, w której...

«
»

Czytanie

Myślę sobie...

Dlaczego mozna wierzyć Biblii

Skąd wiemy, że Biblia, do której mamy dziś dostęp, jest wiarygodna?  Zgodnie z twierdzeni...

Chrześcijaństwo i sprawiedliwość społeczna

Światowe Dni Młodzieży są z pewnością przeżyciem duchowym dla osób wierzących i starają si...

Chrześcijanin

Fran­ci­szek stał się zna­kiem chrze­ści­jań­skiej zwy­czaj­no­ści. Ze smut­kiem myślę o...

Uwolnisz się od systemu jeśli...

Są dwie rzeczywistości: ta realna i wirtualna. Umówmy się na razie, że to ile jest owych r...

Czasy powszechnego terroru

czy możemy się teraz wszyscy wspólnie pomodlić? Podobno ekumenizm jest drogą do pojednani...

Śmierć samobójcom

Za nami blue Monday – najbardziej depresyjny dzień w roku – a przed nami jeszcze przynajmn...

Kryzys wieku średniego

Każdy czło­wiek o mini­mal­nej zdol­no­ści do auto­re­flek­sji w pew­nym wieku zadaje sobi...

Człowiek odcięty od systemu jest niemożliwy do eksploatowania i manipulowania!

Dziś poruszymy tematykę wszelkiego rodzaju wiadomości, newsów, informacji, także tych niez...

Toksyczni rodzice

Tekst nie jest mój. Przeczytałam go dziś na facebooku na fanpejdżu zwanym Dominika Czaps...

Infantylizm marzeń o życiu wiecznym

Uwaga!TEKST W ZASADZIE TYLKO DLA ATEISTÓW… Od pozostałych wymagamy elementarnego poc...

EVP i poszukiwanie duchów w pytaniach i odpowiedziach

Niniejszy artykuł stanowi opracowanie sporządzone na podstawie pytań czytelników serwisu P...

Prawo do seksu też musimy sobie wywalczyć

Wychowałam się w poczuciu, ze seks jest czymś złym, nieprzyjemnym, wstydliwym. Czymś, do c...

Piłeś kiedyś Coca-Colę? Jadłeś coś z Nestle?

 Jeśli tak, to powinieneś to przeczytać. Jeśli skorzystałeś kiedyś z produktów firm taki...

Wiosenne trele-morele

O wyborze i zniewoleniu, konsekwencjach i ograniczeniach – w miłości, literaturze, sztuce ...

Chrześcijaństwo, lewicowość

Stanisław Obirek pisze o zaproszeniu przez Watykan amerykańskich „lewicowców” – prezydentó...

Obrona Złotego Cielca

Złoty Cielec miał i ma zdecydowanie złą opinię. Bywa często synonimem boga-uzurpatora lub ...

9 wskazówek na to, że żyłeś już wcześniej

Idea, zgodnie z którą nasze dusze reinkarnują, sięga co najmniej trzech tysięcy lat wstecz...

COŚ

Kontynuacja do „Czy kiedykolwiek była tylko Nicość?”  Gdyby kiedykolwiek była tylko Nicoś...

Czy kiedykolwiek była tylko nicość?

Czy kiedykolwiek myślałeś o Początku? Co to takiego, zapytasz. To, cokolwiek ukazało się p...

Wiara, która nie jest ślepa

Życie Jezusa Chrystusa. Czy był Synem Boga? Krótkie spojrzenie na życie Jezusa i dlaczego ...

O tych co (prawie) wiążą koniec z końcem

Pomysł na książkę zaczerpnął Oprzędek od mistrza reportażu Krzysztofa Kąkolewskiego. Opisa...

Być katolikiem i lewicowcem

Dorastałem z marzeniem o służeniu Bogu i swojemu krajowi. Teraz mam osiemnaście lat i nazy...

Wszystko na sprzedaż?

Kilka słów w sprawie odległej od tego wszystkiego, co dominuje w bieżącej polityce. Proble...

Okruchy niepoprawności: zanim w Wielkanoc zbaraniejesz

Zanim w trakcie wielkanocnego śniadania zadławisz się gotowanym jajem; nim nos ci utknie w...

Zew nałogu

Gdy raz przepije się wszystkie zasoby szczęścia, całą radość życia, to one już nigdy nie w...

Bhutańczycy znaleźli klucz do szczęścia- codziennie myślą o śmierci

Obywatele jednego z najszczęśliwszych krajów na ziemi na zupełnym luzie kontemplują temat,...

Potęga mitów. Zakończenie

Mamy początek XXI wieku, a bardzo wielu ludzi wciąż jeszcze wierzy w rzeczywistość mitów b...

«
»

Wyróżnione

Polska

Nie ma jak u mamy

23-08-16

ANGORA NA SALONACH WARSZAWKI. Z  jakiegoś nie do  końca wytłumaczonego powodu igrzyska olimpijskie wciąż budzą mniejsze ...

Kredyt we frankach – przekręt prawie doskonały

23-08-16

Otumanieni medialną propagandą, nasi narodowi „wolnomyśliciele”, krzyczą zgodnym chórem, że nie będą dokładać do kredytó...

Zmuszeni do pomocy?

23-08-16

57 proc. Polaków po 50. roku wspiera finansowo swoje dzieci i wnuki. 44 proc. osób po pięćdziesiątce przyznaje, że nadal...

Polska bez retuszu

22-08-16

Jeżeli uznamy, że chłopi i mieszczanie przed zaborami byli narodem Polski, to wolność temu narodowi dali zaborcy, nie ja...

ZAiKS domaga się pieniedzy

22-08-16

Komitet Organizacyjny ŚDM w Krakowie liczy na to, że ZAiKS potraktuje imprezę ulgowo i nie będzie domagał się pełnej...

Staże to fikcja?

22-08-16

NIK zbadała zasady, warunki przyznawania i odbywania staży i praktyk w urzędach administracji państwowej i samorządowej....

Kolejny major zwrócił medal

22-08-16

Major Bogusław Pawlak rozpętał burzę – żołnierz w służbie od 27 lat, odznaczony srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Obronnoś...

Wirtualni emigranci

21-08-16

Wiktor Legowicz: –  Dzięki nowym technologiom coraz więcej specjalistów nie musi wyjeżdżać, aby pracować –  na  przykład...

Nie bójmy się kryzysu

21-08-16

Na światowym kryzysie finansowym najbardziej skorzystali Polacy. Dane z raportu Trades Union Con-Życie , federacji związ...

Ma kłopoty agent Tomek

20-08-16

Pamiętacie agenta Tomka? Jego niegdysiejsi koledzy najchętniej by o nim zapomnieli. Urząd Skarbowy podejrzewa, że stowar...

Poznamy prawdę o

19-08-16

MORDERSTWIE JOLI BRZESKIEJ? Prawo i Sprawiedliwość nadal chce być postrzegane jako partia, która nie pozwala krzywdzić z...

Koniec handlu roszczeniami?

19-08-16

We wtorek 16 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. małą ustawę reprywatyzacyjną. Zacznie ona obowiązywać w ciągu...

Kranówka nie truje

19-08-16

Picie wody z kranu staje się w Polsce coraz popularniejsze. Ostatnie badania wskazują, że sięga po nią na co dzień prawi...

Ofensywa PiS po wakacjach

19-08-16

Ambitne plany na Prawo i Sprawiedliwość na powakacyjne miesiące. Nowe ustawy będą dotyczyły kluczowych zagadnień funkcjo...

Telewizor pod gruszą

19-08-16

Gapię się w ekran telewizyjny jak, nie przymierzając, szpak w pięćdziesiąt groszy i w głowę zachodzę, dlaczego nie powst...

Zmiana nastrojów w Polsce wobec Rosji

18-08-16

Interwencja Rosji w Syrii wzbudziła w Polsce falę prorosyjskich komentarzy na forach internetowych i zakłopotanie mediów...

Przegląd 18.08

18-08-16

Poniedziałek Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o minimalnej stawce godzinowej za pracę. Od 1 stycznia 2017 roku z...

Pora na złą zmianę

18-08-16

Nie tak dawno przypomniałem słynne dwadzieścia lat temu wyjaśnienie, na  czym polegają różnice ustrojowe. A wyglądają ta...

Dramat koni z Morskiego Oka trwa

18-08-16

Wczoraj na Facebooku furorę zrobiło zdjęcie na profilu Skitourowe Zakopane.pl, autorstwa Andrzeja Bulińskiego. Przedstaw...

Z polską nauką coraz gorzej

17-08-16

Tylko dwie krajowe uczelnie znalazły się w zestawieniu 500 najlepszych szkół wyższych na świecie, czyli na tzw. Liście S...

Być jak Kaczyński

16-08-16

ANGORA NA SALONACH WARSZAWKI. Po  co  tracić czas na  naśladowanie innych –  mawiają mądrzy ludzie, skoro można być sobą...

Bitwa Smoleńska 1920

16-08-16

Ossów, miejsce „Cudu nad Wisłą” z 1920, to okolica, w której się wychowałam. Wcześniej, przed Smoleńskiem, Ossów był tak...

Telewizor pod gruszą

16-08-16

W Telewizji Republika Kolesiów papież Franciszek nie cieszył się specjalną estymą. Jego wypowiedzi nie wywoływały zachwy...

Deklaracja niespełniona i zapomniana

15-08-16

Dobra zmiana jakoś nie chce dotrzeć do opiekunów niepełnosprawnych dorosłych. Minął rok, odkąd Prezydent Andrzej Duda r...

Banki bezwzględne wobec frankowiczów

15-08-16

Bankowcy czują, że mają poparcie polityków. Brutalnie atakują frankowiczów – wzięcie udziału w proteście przeciw wyzysko...

Gospodarka rośnie. Morawiecki zadowolony

14-08-16

Główny Urząd Statystyczny podał dane obrazujące dynamikę rozwoju polskiej gospodarki w II kwartale 2016 roku. Wskaźniki ...

Sorry

14-08-16

O Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych napisano już całe tomy klechd, przy których baśnie braci Grimm to kolorowe bajki dl...

«
»

Świat

Uciekinier i filantrop

23-08-16

Największy dłużnik Australii zmarł w Polsce. 24 lipca zmarł w Polsce 87-letni Abraham „Abe” Goldberg, który używał także...

Zabijajcie dilerów i narkomanów!

23-08-16

9 sierpnia władze przyznały, że  w  ciągu ostatnich trzech miesięcy zginęło 915 osób. W  wyniku operacji policji zastrze...

Terror produkują media,

23-08-16

meczety i szkoły.  W artykule w londyńskiej gazecie saudyjskiej “Al-Sharq Al-Awsat” jej były redaktor naczelny napisał, ...

Czym się zajmujecie...

22-08-16

Nadal zajmujecie się Olimpiadą? KOD-em? Trybunałem Konstytucyjnym? I wszystkimi innymi duperelami które tak naprawdę nie...

Para LGBT zdobyła złoty medal

22-08-16

Po raz pierwszy w historii Igrzysk Olimpijskich para lesbijek została zdobywcą złotego medalu. Zapewne nie jest to pierw...

Rząd francuski chce umieścić uchodźców w domach obywateli

22-08-16

Z powodu braku miejsc w centrach dla imigrantów minister mieszkalnictwa Emmanuelle Cosse zaapelowała do obywateli francu...

Pokolenie gamoni

22-08-16

Najwięcej leniwych młodych ludzi mieszka we Włoszech, w Grecji i na Bałkanach. Gdy w  1999 roku Organizacja Narodów Zjed...

Szczyt na stulecie niepodległości

21-08-16

Mieszkańcy położonej na północy kraju norweskiej gminy Kafjord chcą przesunąć granicę z Finlandią o 39 metrów, aby Finow...

Król jest tylko jeden

21-08-16

Na  liście startowej prestiżowych mistrzostw świata jachtów klasycznych rozgrywanych w  Toronto w  dniach 19 – 27 sierpn...

Podłość USA obnażona!

20-08-16

 Przed 15 lipca 2016 roku- zamach stanu w Turcji, Kurdowie byli wrogami Turcji i koalicji pod wodzą ludobójców z USA. Dl...

Chiny zacieśniają współpracę

20-08-16

wojskową z Syrią. Cel – zniszczyć Państwo Islamskie. Przebywający w Syrii przedstawiciel chińskiej armii zapewnił, że ...

ONZ przyznaje:

20-08-16

WYWOŁALIŚMY EPIDEMIĘ CHOLERY. Organizacja wreszcie, po 6 latach od wybuchu śmiercionośnej epidemii cholery na zdewastowa...

10 faktów o Syrii przemilczanych przez mainstream

19-08-16

Mainstreamowe media regularnie próbują wmówić nam, że rządy Bashar al-Assada w Syrii to jedyna przyczyna trwającego w ty...

Przegląd 19.08

19-08-16

Zamachy bombowe miały miejsce: w  Turcji, gdzie zginęło kilkanaście osób, a  kilkadziesiąt zostało rannych; w Tajlandii ...

Ile i za co wziął pan doktor?

18-08-16

71 tysięcy lekarzy i aptekarzy przyjęło od branży farmaceutycznej ponad pół miliarda euro. Tylko trzy gazety opublikował...

Olimpijski seks

18-08-16

Międzynarodowy Komitet Olimpijski rozdał sportowcom startującym na  igrzyskach w  Rio aż 450 tysię- cy sztuk prezerwatyw...

Australia zamyka

18-08-16

obóz dla uchodźców. Australia nie przyznała się do złego traktowania migrantów, o czym wielokrotnie alarmowały organizac...

Zły i dobry dżihad

17-08-16

Nie ma już w Syrii opozycji umiarkowanej i fundamentalistycznej. Rząd syryjski oraz jego rosyjscy i irańscy sojusznicy m...

15. więźniów Guantanamo wraca do domu

17-08-16

12 obywateli Jemenu i trzech Afgańczyków zostało deportowanych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Żadnemu z nich nie p...

Prorokini

16-08-16

Izrael sławny jest ze  swych biblijnych proroków. Obecnie w państwie żydowskim działa nowoczesna prorokini. To  30-let...

Kto nie przyjął uchodzców

16-08-16

Nie jesteśmy sami – takich krajów jest jedenaście w Europie. Na trzydzieści dwa. Europejski Urząd Wsparcia na Rzecz A...

Dziwne działania wobec Krymu?

15-08-16

W ostatnim tygodniu wydarzyły się zadziwiające działania wobec Krymu, do których odniósł się osobiście pan Władimir Puti...

Nawet 9000 imigrantów

15-08-16

  w nielegalnym obozie w Calais. Nie wiadomo, ilu imigrantów przebywa obecnie w nielegalnym obozie w Calais, tzw. „Dżun...

Były szef CIA wzywa

14-08-16

do zabijania rosyjskich i irańskich żołnierzy w Syrii. Bezczelność Amerykanów nie zna granic. Rosja i Iran, w przeciwień...

Na wykopki

13-08-16

Nowy dekret wydany przez władze Wenezueli nakazuje wszystkim pań- stwowym i  prywatnym firmom wysy-łanie pracowników do ...

Włoski minister

13-08-16

spraw wewnętrznych zgodził się na relokację imigrantów. Minister spraw wewnętrznych Włoch Angelino Alfano zgodził się na...

Partia Berlusconiego chce karać rodziców

12-08-16

stosujących wegańską dietę dla dzieci.Ugrupowanie Forza Italia, na czele którego stoi były premier Silvio Berlusconi, za...

«
»

Historia

Obrazki z ZSRR (cz.4)

23-08-16

Nasza wyprawa zakładała „beznoclegowy” przejazd z Polski do Leningradu. Nawet teraz, jadąc dobrym autem, po „współczesne...

Cud jasnogórski

18-08-16

Szesnaście rozbitych szyb, trzy zabite konie, zniszczone koło od armaty, jeden poległy żołnierz (zabili go przez pomyłkę...

Obrazki z ZSRR (cz.3)

17-08-16

Zawróceni z drogi wiodącej najkrótszą trasą wiodącą do Leningradu, zgodnie z poleceniem radzieckiej drogówki – ruszyliśm...

Działo się… (39)

16-08-16

Kolejne kalen­da­rium. Ważne dla histo­rii cywi­li­za­cji czło­wieka, smutne, zabawne lub po pro­stu cie­kawe wyda­rze­n...

Jak Jan III Sobieski nie popędził Tatarów…

14-08-16

Jeżeli wierzyć potocznemu wyobrażeniu, Jan III Sobieski był bezkompromisowym pogromcą islamu – świadczyć mają o tym spek...

Obrazki z dzieciństwa w PRL (cz. II)

12-08-16

Kiedy się jakoś moja rodzina urządziła już w Warszawie (praktycznie bardzo byle jak), razem z mamą poszłam do szkoły na ...

W tle sportowych zmagań

09-08-16

  W starożytności podczas igrzysk olimpijskich obowiązywał pokój. Nieprawda! Gdy dzisiaj co cztery lata gdzieś na świec...

Obrazki z dzieciństwa w PRL (cz. I)

09-08-16

W 1947 roku, w wieku sześciu lat, poszłam do szkoły podstawowej. To było na wsi na Podlasiu. Usiadłam w pierwszej ławce ...

Obrazki z ZSRR (cz.2)

08-08-16

Lata 70-te były okresem niebywałego rozwoju naszego kraju. Jeżeli pierwsze 20 lat okresu powojennego było odbudową znisz...

Wiek Ludu

06-08-16

Wiek XIX nad Wisłą i Bugiem to nie tylko, a nawet nie przede wszystkim, walka o zachowanie polskości. Zbiorowa pamięć h...

Obrazki z ZSRR (cz.1)

04-08-16

Słowo wstępu – czyli część 1 Typowe, polskie losy tak pokierowały historią mojej rodziny, że z 12 dzieci mojego pradziad...

Wczasy w Drugiej Rzeczpospolitej

03-08-16

Wbrew pozorom, w okresie międzywojennym turystyka odgrywała dużą rolę w życiu Polaków. Upowszechniał się zdrowy tryb życ...

Działo się (26)

01-08-16

Kolejny prze­gląd rocz­nic — waż­nych dla histo­rii cywi­li­za­cji czło­wieka, smut­nych, zabaw­nych lub po pro­stu cie­...

Odnaleziono XVI–wieczne więzienie dla czarownic

31-07-16

W szkockim mieście Aberdeen archeolodzy odkryli miejsce, w którym przeprowadzano procesy o czary.   Historycy twierdzą...

Gettysburg – bitwa, która zdecydowała o losach świata

26-07-16

Decydująca bitwa wojny secesyjnej pod Gettysburgiem, która miała miejsce w dniach 1–3 lipca 1863 r. – nie była batalią t...

Niemcy w końcu przeproszą

22-07-16

za swoje inne ludobójstwo – ponad sto lat później Niemcy wreszcie przeproszą za swoje inne ludobójstwo. W przełomowym u...

Działo się (34)

21-07-16

  Iznowu w kalen­da­rzu poja­wiają się ważne dla histo­rii cywi­li­za­cji czło­wieka, smutne, zabawne lub po pro­...

Wojskowe zamachy stanu w Turcji

21-07-16

Wpływy wojskowych były w tym kraju zawsze bardzo duże. Niejednokrotnie przedstawiciele armii stali na czele państwa. Kil...

606. rocznica bitwy pod Grunwaldem. Czyje to było zwycięstwo?

14-07-16

W tym roku, 15 lipca, mija 606. rocznica bitwy pod Grunwaldem, która była centralnym wydarzeniem Wielkiej Wojny (1409-14...

Z Paryża w wielki świat

14-07-16

Ignacy Jan Paderewski ciągle pozostaje ikoną polskiej kultury. Nie mamy w dziejach polskich wielu postaci o  charakterze...

Płaczę po gimnazjach

13-07-16

 (bo bardzo mi ich żal) Nie brak w naszym kraju ekspertów od edukacji. Większość z Nas chodziła kiedyś do jakiejś szkoły...

Jak zaczęły się krucjaty?

10-07-16

27 listopada 1095 roku. Na błoniach za murami Clermont, francuskiego miasta w Owernii, zgromadziły się setki duchownyc...

Działo się (33)

06-07-16

Kolejne kalen­da­rium. Wybrane daty z dzie­jów roz­woju naszej cywi­li­za­cji: momenty prze­ło­mowe, ważne — lub po pro­...

TW Bohater

05-07-16

Prapraagenci. Tajna współpraca z władzami zawsze jest moralnie dwuznaczna, choćby dlatego, że jest skryta, wymaga kłaman...

Dziś 70 rocznica egzekucji nadzorców

04-07-16

obozu koncentracyjnego w Stuthoff Przez rok pracy w obozach koncentracyjnych była bezwzględna, w czasie mrozów kazała ro...

Nie płaczę po gimnazjach

01-07-16

(chociaż trochę żal) Gimnazja, symbol problemów z edukacją, znikają z polskiego systemu nauczania. Dziś zapomina się jak...

Działo się (32)

01-07-16

  Kolejne przy­po­mnie­nie wyda­rzeń sprzed lat. Oto one:   24 CZERWCA 1497 – Praw­do­po­dob­nie tego wła­śnie...

«
»

Nauka i okolice

Humor z zeszytów…

20-08-16

… no nie, nie szkol­nych, choć jeśli wziąć pod uwagę, że w końcu uczel­nia też jest szkołą, to i owszem.  Ponie­waż każ...

Naukowcy zaprzeczają istnieniu chemtrails

19-08-16

W ostatnich latach pojawia się coraz więcej informacji na temat smug chemicznych. Są to niewątpliwie sztuczne chmury zwa...

Od czego zależy szkodliwość e-papierosów?

31-07-16

Dotychczasowe badania niejednokrotnie wykazywały, że elektroniczne papierosy emitują toksyczne związki. Teraz naukowcy z...

Kalendarium. Rocznice

21-07-16

1 lipca 2004 sonda Cassini-Huygens weszła na orbitę Saturna     2 lipca 1566 zmarł Nostradamus,...

Jowisz zdobyty

16-07-16

„Jesteśmy tam. Jesteśmy na orbicie. Zdobyliśmy Jowisza!” – oznajmił triumfalnie Scott Bolton, dyrektor naukowy misji son...

Zakurzony Titanic przypłynął do Warszawy

14-07-16

Po prawie dwóch dekadach wystawa o najsłynniejszym transatlantyku świata dotarła do Polski. Imponuje wielością przedmiot...

Będą kolejne operacje wszczepienia stymulatorów pacjentom w śpiączce

10-07-16

Lekarze ze szpitala klinicznego w Olsztynie przygotowują się do kolejnych zabiegów wszczepienia pacjentom w śpiączce sty...

Starożytni Egipcjanie:pragmatycy i niepoprawni optymiści

03-07-16

Starożytni Egipcjanie byli niepoprawnymi optymistami, ale i pragmatykami, jeśli chodzi o życie po życiu - opowiada w roz...

Życie po śmierci

30-06-16

Pacjenci, którym przeszczepiono organy pobrane od  zmarłych, często zapadają na nowotwory. Dlaczego tak się dzieje? Do...

Świnia z ludzką trzustką

25-06-16

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w  Davis przeprowadzili przełomowy eksperyment, trochę w  stylu doktora Franken...

Jaki powinien być

22-06-16

dobry nauczyciel historii? Historia jest najważniejszą z nauk – przynajmniej zdaniem wielu historyków. Dzisiaj rzeczywiś...

Badacz o produkcji grafenu:

19-06-16

Polska jest w elicie, nie zmarnujmy tego. Dołączyliśmy do elitarnego klubu państw, które posiadają najbardziej zaawans...

Czy to jest nauka, czy teologia?

14-06-16

Kiedy uczniowie w Pakistanie otwierają podręcznik do fizyki lub biologii, jest nieco niejasne, czy uczą się o nauce, czy...

Kobieta wyjątkowa i ...skandalistka

01-06-16

Maria Skłodowska-Curie była pierwszą kobietą docenioną za  osiągnięcia naukowe. Żadna inna nie otrzymała do  dziś dwóch ...

Po 4 latach czekania: wreszcie szansa na pisklęta u bocianów w Przygodzicach

12-05-16

Rekordowo długo miłośnicy bocianów białych z Przygodzic czekali w tym roku na "prawdziwe" zasiedlenia gniazda ...

Kalendarium maj

08-05-16

Maj 1 maja 1978 napisano i wysłano pierwszy internetowy spam     1 maja 1839 urodził się...

Ostatnie trzy minuty... i cała wieczność przed nimi

02-05-16

Dość dobrze rozumiemy, jak wszechświat powstał. Ale jaki będzie jego koniec? Czy skończy z hukiem, czy ze skomleniem? Ba...

Jak rodziła się ciemnopurpurowa królowa Kortowa

29-04-16

Jest ciemnopurpurowa, bezwonna i nie straszne jej zimno. Queen of Kortovo to nowa odmiana lilii, wyhodowana w olsztyński...

Ekspert: można i należy przewidzieć ostatnie chwile życia umierającego

23-04-16

Z dużym prawdopodobieństwem można określić czy pacjentowi zostało kilka miesięcy, tygodni lub jedynie kilka dni życia. R...

Halo, tu ISS! Czyli szalone życie astronauty

21-04-16

Astronauta przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej włosy obcina tylko w towarzystwie odkurzacza, nie czuje zby...

Ostatnie trzy minuty... i cała wieczność przed nimi

19-04-16

Dość dobrze rozumiemy, jak wszechświat powstał. Ale jaki będzie jego koniec? Czy skończy z hukiem, czy ze skomleniem? Ba...

Co biegły odczyta z naszego charakteru pisma

19-04-16

Biegli pismoznawcy potrafią wykryć fałszerstwo różnych dokumentów, np. testamentu. Ale analiza charakteru pisma jest wyk...

RAK – 20 największych kłamstw o nowotworach

17-04-16

Wszędzie słychać kłamstwa na temat raka, a szerzą je ci, którzy czerpią z niego niebotyczne zyski: onkolodzy, centra onk...

Dydaktyka zjada czas na badania naukowe

16-04-16

Dydaktyka i działania administracyjne zabierają doktorom tyle czasu, że w ich kalendarzach pozostaje niewiele miejsca na...

Określenie „chrzest Polski” jest błędne

15-04-16

Określenie „chrzest Polski” jest błędne, nawet jeśli uznamy, że w 966 r. ochrzczony został Mieszko – powiedział PAP prof...

Chcą wysłać pojazd do Alfa Centauri

15-04-16

Grupa naukowców i przedsiębiorców zawiązała koalicję, której celem jest wysłanie niewielkich pojazdów kosmicznych w podr...

Widmowy lunapark

22-08-15

Historia ta rozpoczyna się w połowie lat 80-tych. Dwudziestokilkuletnia pani Katarzyna otrzymuje propozycję objęcia stan...

«
»

Felietony

Między patriotyzmem a kiczem

22-08-16

Nigdy nie wiesz, kiedy spotkać cię może coś, co zaskoczy i zaszokuje jednocześnie, tak się też stało, gdy niedawno spotk...

Klęska Michnika – Polska Walcząca i

22-08-16

Mały Powstaniec na kijach bejsbolowych. Temat tylko pozornie wygląda na typowy zbiór w sezonie ogórkowym, ale w rzeczywi...

Król Błystek i jego Realpolitik

22-08-16

–  Dlaboga! –  krzyczą krasnoludki. – Człowieku! Kpisz czy o drogę pytasz? To skrzaty rządzone przez króla Błystka z baś...

Historia wg. prezydenta

21-08-16

Kolejne obchody rocznicy zwycięstwa „polskiego” oręża obchodzone przez okupacyjne władze III RP z bękartami banderowskie...

Muzyczna arka Noego

17-08-16

Paryż. Człowiek nie tylko niedojrzałości ulega, on jej pożąda –  pisał Gombrowicz. Słowem: infantylniejemy. Coraz mnie...

Dialogi dam

15-08-16

AGNIESZKA WOŁK-ŁANIEWSKA ma wszystko w dupie, bo już za chwilę jedzie na Kubę. Zasuwa na solarium i kupuje granatowe kla...

Prognoza pogody dla Polski

15-08-16

przewiduje front atmosferyczny. Długo zastanawiałem się, czy ten artykuł powinie powstać. Przeważyły argumenty, że te py...

W spór o TK powinna

15-08-16

wkroczyć...psychiatria... Kolejna odsłona spektaklu pt. "Orzeczenia TK w sprawie ustawy o TK" odbyła się...

Problemy 30-latków

14-08-16

o których się nie mówi Czytałem dziś ciekawy artykuł o tytule: „Nie chcemy już pracować za 1300 złotych„. Co się okazało...

Werter w czasach popkultury

14-08-16

Hanna Lis udzieliła magazynowi „Viva” obszernego wywiadu, który szybko stał się hitem w sieci. Prezenterka, którą ja...

Wyrok TK jest sensacyjny!

13-08-16

Rzepliński kapituluje! Rozprawiam się z zarzutem, że na wszystkim się znam i od razu zastrzegam, że treść dzisiejszego f...

Mili, przystojni, zdrowi

10-08-16

Gdy człowiek jest miły, zdrowy i  przystojny (dziewczyna: ładna), to  sobie da radę w  każdym ustroju. Za tzw. „komuny” ...

Sport jak papierek lakmusowy

09-08-16

Igrzyskami olimpijskimi w Rio wstrząsają skutki afer dopingowych. Najważniejszą ich ofiarą jest reprezentacja Rosji i tr...

Pokemony są wszędzie...

08-08-16

Szaleństwo już opanowało świat, teraz podbija Polskę. Z okien redakcji wychodzących na łódzki pasaż Leona Schillera każd...

Nie pracować, filozofować

08-08-16

Czy można być szczęśliwym bez pracy? –  pyta na  tytułowej stronie paryski Philosophie Magazine. Nie jest to oczywiste, ...

O krytycyzmie i maści na powieki

06-08-16

Gdy chce ktoś (np. przeprowadzając wywiad) załatwić autentycznego artystę, pisarza czy intelektualistę – zwłaszcza w cza...

Stażystka z KPRM kolejny

05-08-16

  raz sponiewiera Rzeplińskiego - lubię tę odcinkową komedięW ciągu niecałego roku sejm przegłosował trzecią wersję ust...

Świat jako suma chceń

05-08-16

Trwa sezon ogórkowy, o tematy trudno – to świetny moment, żeby znowu rozpocząć “debatę” na temat karmienia piersią. Po...

Chwilo, nie trwaj

04-08-16

Znają Państwo ten dowcip, jak jeden sprytny człowiek zatrudnił się u dziedzica, zobowiązując się w dziesięć lat nauczyć ...

Upośledzony prezydent

03-08-16

to katastrofa dla każdego narodu. Co innego mówić brednie, a co innego być matołem. Spotkanie ze stojącymi nad grobem st...

Możni kupy nie robią

03-08-16

W “Newsweeku” ukazał się ostatnio reportaż o zatrważającym ataku plebsu na polskie morze, będącym skutkiem rozrzutnego p...

Poeta pamięta

02-08-16

Ktoś przypomniał mi dzisiaj ważny, choć już nieco przykurzony esej Jarosława Marka Rymkiewicza – „Kinderszenen”. O nim t...

Wakacyjna pocztówka Sienkiewicza

01-08-16

Rozmowa z profesorem MARKIEM WIĘCKOWSKIM, dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Paryżu   –  Gośćmi salonów przy ulicy Lauri...

Jak cegła na głowę spadnie,

01-08-16

to chociaż w kościele. W  prasie dyskusja, czy młodzież jest rzeczywiście tak konserwatywna, oddana Bogu, honorowi i ojc...

Cały świat zachwycony „polskim ciemnogrodem”!

27-07-16

Do polskich miast i miasteczek zjeżdżają goście, którzy chcą wziąć udział w jednej z największych światowych imprez – Św...

Dialogi dam

26-07-16

GOŚKA DANISZEWSKA jest już pełną sierotą. Może wreszcie weźmie we własne ręce całą odpowiedzialność za swoje życie. AGNI...

Terroryzm w oparach dezinformacji

26-07-16

Istnieją poważne powody pozwalające zastanawiać się, na ile chaos i szum medialny związany z terroryzmem jest dziełem pr...

«
»

Rozmaitości

he, he, ha, ha

23-08-16

– Jak unikać korków? – Przerzucić się z wina na wódkę. „Wprost” nr 32 *** Żona przed wyjściem do  pracy przegląda się ...

Gwiazdy. Nina Andrycz

23-08-16

Portal Wirtualnej Polski – Gwiazdy opisał rozstanie Sashy Knezevica (34 l.) i Anji Rubik (33 l.), „Byli jedną z  najbard...

Gwiazdy. Sharon Stone

22-08-16

Megan Fox Trzeci syn Amerykańska aktorka i  modelka po raz trzeci zosta- ła mamą – donosi „The Telegraph”. 30-latka, w...

Taka gmina!

21-08-16

Pieluszka strachu Wakacyjną sielankę na  Mazurach przerwało zdarzenie rodem ze scenariusza filmu postapokaliptycznego....

Zsyp

21-08-16

Biuro ludzi zagubionych Chełmscy kryminalni przyjechali do  wsi Jagodne, by  ująć przestępcę, który samowolnie opuścił...

Tydzień z głowy

20-08-16

Z braku donioślejszych wydarzeń uwagę opinii publicznej przykuła doroczna aukcja koni w Janowie Podlaskim. Poprzednia ek...

Wieści gminne i inne

20-08-16

Na parkingu w Piszu spłonęły 3 samochody. Stało się tak za sprawą właściciela jednego z pojazdów, który chciał wlać benz...

Supereksfakty. Tadeusz Rydzyk

19-08-16

Dziennikarze Super Expressu dowiedzieli się, z kim Polacy chcieliby spędzić urlop. „(...) Okazuje się, że kobiety na wak...

Rozmowy pilotów z wieżą kontroli

19-08-16

Wieża: – Jesteście airbus 320 czy 340? Pilot: – Oczywiście, że airbus 340. Wieża: – W takim razie niech pan będzie łaska...

Gwiazdy. Kanye West

17-08-16

Książę William Królewskie wakacje Brytyjska książęca para –  William i  Kate –  spędza z  dziećmi (trzyletnim Jerzym i...

Supereksfakty. Patryk Jaki

16-08-16

Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa (50 l.) to wizytówka rządu Beaty Szydło (53 l.). Specjaliści od st...

Humor z zeszytów szkolnych

16-08-16

Krzyżaków do  Polski sprowadził Tadeusz Mazowiecki. *** Matejko malował pod Grunwaldem. *** Car się ulitował i zamie...

Wieści gminne i inne

15-08-16

** Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku zmarła 94-letnia pacjentka. Rodzina, która przyjechała odebrać zwłoki i r...

Gwiazdy. Maciej Zakościelny

13-08-16

Kinga Rusin (45 l.) rusza do walki o miliony! Dziennikarka zatrudniła prawników, którzy będą reprezentować ją  w  sporze...

he, he, ha, ha

13-08-16

– Pani mąż jest całkowicie zdrowy; potwierdzają to wszelkie analizy, badania, zdjęcia rentgenowskie i  konsultacje. – Do...

Tydzień z głowy

12-08-16

Jarosław Kaczyński przebywał z przyjacielską wizytą na Węgrzech. Według oficjalnego komunikatu, podczas spotkania z prem...

Wieści gminne i inne

12-08-16

Furorę w internecie zrobił krótki film nakręcony przed sklepem „Żabka” przy ul. Pochyłej we Wrocławiu. Widać na nim 4 pa...

Zsyp

10-08-16

Najgorszy przyjaciel psa Pewien ludzik z Suwałk zostawił psa na balkonie – na pełnym słońcu, bez wody, ni jedzenia – i...

Taka gmina!

10-08-16

Kosiarką w sztukę Projekt Karoliny Grzynowicz, która wykopała kawałek żywej łą- ki z  bieszczadzkich gór i  umiejscowił...

Gwiazdy. Rihanna

09-08-16

Leo Messi Został restauratorem Argentyński piłkarz otwiera w Barcelonie restaurację, w  której serwowane będą jego ulu...

Gwiazdy. Katarzyna Figura

08-08-16

Barbara Kurdej-Szatan (30  l.) namawia fanów na Facebooku do oddawania krwi w  stacjach krwiodawstwa, gdzie brakuje tego...

he, he, ha, ha

08-08-16

Na Dzikim Zachodzie córka chwali się matce: – Mamo, Bill naprawdę mnie kocha. – Oświadczył ci się? – Nie, ale już zastrz...

Wieści gminne i inne

06-08-16

Wózek dziecięcy pozostawiony na noc na klatce schodowej w bloku przy ul. Taczaka w Bydgoszczy został dokładnie wysmarowa...

Tydzień z głowy

06-08-16

Wielkim sukcesem zakończyły się Światowe Dni Młodzieży – nie doszło do nawet malutkiego zamachu terrorystycznego. Mnie...

Wybrane fragmenty z dokumentacji medycznej

04-08-16

Rozpoznanie wstępne – ścieranie lewej pięty, diagnoza ostateczna – złamanie prawej nogi. *** Żadnych oznak gorączki lu...

Supereksfakty. Marek Kuchciński

04-08-16

Dziennikarze Super Expressu dowiedzieli się, jak Mateusz Kijowski (48 l.) odpoczywa, gdy nie broni akurat demokracji w P...

Taka gmina!

03-08-16

Zamach na asystenta posła PiS? Afera w Biłgoraju! Ktoś konsekwentnie wkłada pakuły do rury wydechowej samochodu, który...

«
»

 

Różne

Praca dla osób z autyzmem...

23-08-16

...głównie z zespołem Aspergera, ze względu na ich wyjątkowe zdolności matematyczne i info...

O nich się mówi

23-08-16

Czy fani rocka wiedzą, że dźwięk tej samej kasy słychać w nagraniach „Yellow Submarine” Be...

Jak wygrać odwieczną walkę z rakiem?

23-08-16

Rozmowa z dr n. med. WIOLETTĄ ŁASZCZEWSKĄ, onkologiem klinicznym –  Rak towarzyszy ludzko...

Ofiara drżącej ręki

22-08-16

Ślepota, podagra, epilepsja, brak pamięci, wreszcie śmierć. Przyczyna? Onanizm. O tym, że...

Kto rządzi polskim Facebookiem?

22-08-16

Mam na swoim pro­filu na Face­bo­oku taki album ze scre­enami. Jest tam ich kil­ka­na­ście...

Sport to zdrowie

21-08-16

Albo śmierć. W niektórych środowiskach przyjęło się obchodzić rocznice, a nawet miesięczni...

Obraziłem się na muzykę

21-08-16

Znany z zespołu Ich Troje Jacek Łągwa próbował różnych zajęć. Jest nie tylko wokalistą, al...

Książka. Gorsze niż Czarnobyl

20-08-16

Czytelnicy o książceKate.  Brown, profesor historii na Uniwersytecie Maryland, napisała dz...

Złoty brąz, srebro i małe duracelki

20-08-16

Zwykło się mówić, że  na  trzy olimpijskie szanse jedna się sprawdza. Jeżeli tak, to  repr...

Jak skutecznie mobbingować swojego pracownika?

19-08-16

Czyli krótki przewodnik dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla…   Jeżeli d...

Polskie smartdzieci

18-08-16

Agencja badawcza Mobile Institute udostępniła wyniki badania poświęconego wykorzystaniu ur...

Rozmyślania zamiast golenia (12)

18-08-16

Nie mnie opi­sy­wać, co pew­nie Czy­tel­nicy też obej­rzeli i prze­żyli. Niech ma głos sam...

Życie z uczynkami miłosierdzia!

18-08-16

W  cieniu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, do  tego w Roku Miłosierdzia, który Papież ogło...

Rozmyślania zamiast golenia (11)

17-08-16

.Dobry dzień na olim­pij­skiej wodzie. Bar­dzo dobry! Marta Wal­czy­kie­wicz zajęła dru­gi...

Rozmowa z RAFAŁEM JONKISZEM, Misterem Polski,

16-08-16

Misterem Talent w konkursie Mister World 2016.Ma  18 lat i  w  tym roku zdał maturę w  rze...

Rozmyślania zamiast golenia (10)

16-08-16

Głupia sprawa, bo wła­ści­wie brak słów by porząd­nie opi­sać olim­pij­ski wyczyn pani Ani...

Tylu gejów i lesbijek jeszcze

15-08-16

na żadnych igrzyskach nie było. „Tegoroczne Igrzyska Olimpijskie w Rio są wyjątkowe. Przed...

Rozmyślania zamiast golenia (9)

15-08-16

Rachu­nek olim­pij­ski robiony na gorąco. Czyli – wciąż z pra­wem do omy­łek. Wie­rzę, że ...

Rozmyślania zamiast golenia (8)

14-08-16

Piotr Mała­chow­ski mówi o sobie „gru­ba­sek”. Mówi: „135 kilo żywej wagi”. I tele­wi­zyj­...

Humoreska na serio - dysputa

13-08-16

Spró­buję opi­sać sztukę pro­wa­dze­nia spo­rów w celu poko­na­nia wroga. Chcę przez t...

Afery i wstydu ciąg dal­szy

13-08-16

 Sławny cię­ża­ro­wiec — Adrian Zie­liń­ski nie sta­nie na pomo­ście w Rio. Doping, nan­dr...

Kokosów tu nie ma

12-08-16

Pracowałem, gdzie się da. Jako ochroniarz, dziennikarz, kucharz i korepetytor... –  Po  c...

Złoto!

12-08-16

Mag­da­lena Fular­czyk-Kozłow­ska, Nata­lia Madaj Wio­ślar­stwo, dwójka podwójna BRĄZ!...

„Igrzyska uważam za otwarte”

11-08-16

Gdy w  2009 roku przyznano Rio de Janeiro prawa organizacji igrzysk olimpijskich (a wcześn...

Musimy zdążyć przed zielonymi ludzikami

11-08-16

Rozmowa z JACKIEM FEDOROWICZEM, satyrykiem, aktorem i rysownikiem – Nazwałby pan fanów pa...

Rozmyślania zamiast golenia (3)

10-08-16

Wyznam, jestem w kropce. Powi­nie­nem zająć się – pryn­cy­pial­nie i kry­tycz­nie – sprawą...

Jak połączyć ogień z wodą święconą

10-08-16

Już widać, że jedyne, co zapamiętamy z wizyty papieża Franciszka w Polsce, to jego rozmowę...

Niewerbalny przekaz Franciszka!

10-08-16

Gdy w jednym z poprzednich artykułów pisałem o zbliżających się ŚDM, w zakończeniu napisał...

Rozmyślania zamiast golenia (2)

09-08-16

Olim­pij­skiego ści­ga­nia się na rowe­rach ciąg dal­szy. Pani Kata­rzyna Nie­wia­doma — s...

Handlarz bronią w rękach policji

09-08-16

Hiszpańska policja przeprowadzi- ła na Ibizie bezprecedensową akcję ujęcia przywódcy międz...

Szahidzi z gór Kaukazu

08-08-16

Do  niedawna byli w  polskim świecie przestępczym wynajmowani do  najtrudniejszych zadań i...

Brąz z refleksem złota

08-08-16

Rozmy­śla­nia zamiast gole­nia. Rafał Majka – brąz jak złoto! Słowo! Wiel­bię kolar­stwo n...

Koszmar barona de Coubertin

07-08-16

W 1896 roku Pierre de Coubertin wskrzesił ideę igrzysk olimpijskich.Wybitny pedagog i dzia...

Przykazania pościelne

06-08-16

O pożytkach z pornografii, szkodliwości „leczenia” homoseksualizmu, sztuce osiągania orgaz...

Sierpień w Rio

05-08-16

ECHA WYDARZEŃ: Idą dni olim­pij­skie. Cze­kam na wie­ści z Bra­zy­lii. Z nadzieją, że pol­...

FASHION is BAZAR?

04-08-16

Moda. Czym ona tak właściwe jest? Czy jest to tylko dobrze zastawione ze sobą ubranie, gra...

Laikat to ważny podmiot Kościoła!

04-08-16

W jednym z programów telewizyjnych poprzedzających Światowe Dni Młodzieży redakcja zaprosi...

Irańskie kobiety zrzucają hidżaby!

03-08-16

„Liderzy Islamskiej Republiki Iranu nie przewidują wprowadzenia obowiązku bezwzględnego no...

Nasz rodak, ich prezydent

03-08-16

Chcę rewolucji społecznej – powiedział 28 lipca Pedro Pablo Kuczynski podczas zaprzysiężen...

Selfie z Belką w oku – recenzja książki: „Marek Belka Selfie”

02-08-16

Skrócona autobiografia Marka Belki jest kolejną autoprezentacją osoby ze świata polskiej p...

Sukces czystej energii

02-08-16

Po 24 dniach w powietrzu i 17 lądowaniach samolot solarny okrążył świat. Bertrand Piccard,...

Fryderyk Chopin na wakacjach

01-08-16

Gdzie nastoletni Chopin spędzał wakacje? Dlaczego „chodził spać o 9-tej” i „klejem owsiany...

Życie bez zaćmy,

01-08-16

czyli widzieć na nowo. Ponad pół miliona Polaków czeka cierpliwie w kolejce na zabieg usun...

Po słowach Papieża nasilił się jazgot

31-07-16

afirmatorów nielegalnych imigrantów. Papieża nie da się cenzurować, ale można właściwie ro...

Poza kortem też jest życie

31-07-16

Po  mistrzostwach Europy w piłce nożnej i turnieju w Wimbledonie przyszedł czas na sprawy ...

O umiejętności i potrzebie czytania nawet wrogiej propagandy

30-07-16

O umiejętności i potrzebie czytania nawet wrogiej propagandy musi nas przekonać sama świad...

Kanty bez spodni

30-07-16

Gdyby wszyscy sportowcy rywalizowali uczciwie – sędziowie byliby niepotrzebni. Tymczasem b...

Jeden dzień w Nicei

29-07-16

Może to  się już nie powtórzy. Mam nadzieję, że będzie spokojny dzień – mówi siedząca obok...

Książka: Rasizm

29-07-16

Czytelnicy o książce. W 1959 roku teksański dziennikarz John Howard Griffin, biały człowie...

Gorzki smak „Księżniczki”

28-07-16

Nie dla nich igrzyska w Rio. Grigorij Rodczenkow był szefem rosyjskiego laboratorium anty ...

Koronacja szarlatana

28-07-16

Zamknięta 21 lipca konwencja wzięła rozbrat z polityczną sztampą, zanim się jeszcze rozpoc...

Przestańcie zaprzeczać naturze dżihadu

27-07-16

Po ataku w Nicei ludzie już zaczęli mówić: „Ale ten terrorysta nie był pobożny. Widzicie? ...

Rekolekcje czy spotkanie z Idolem?

27-07-16

Po miesiącach przygotowań wielkie wydarzenie stało się faktem: Światowe Dni Młodzieży z Pa...

Telefonistka w agencji towarzyskiej

26-07-16

Szukałam pracy „od zaraz”. Miałam do zapłacenia rachunki i masę innych wydatków. Na samej ...

«
»

Jeśli strona "jaka taka" daj lajka na zachętę. Jeśli artykuł ok. udostepnij.

 
« Sierpień 2016 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

he, he, h...

– Jak unikać korków? – Przerzucić się z wina na wódkę. „Wprost” nr 32 *** Żona przed wyjściem do ...

Rozmowy p...

Wieża: – Jesteście airbus 320 czy 340? Pilot: – Oczywiście, że airbus 340. Wieża: – W takim...

Humor z z...

Krzyżaków do  Polski sprowadził Tadeusz Mazowiecki. *** Matejko malował pod Grunwaldem. *** Car się ulitował...

he, he, h...

– Pani mąż jest całkowicie zdrowy; potwierdzają to wszelkie analizy, badania, zdjęcia rentgenowskie i  konsultacje. – Doktorze, a nie...

he, he, h...

Na Dzikim Zachodzie córka chwali się matce: – Mamo, Bill naprawdę mnie kocha. – Oświadczył ci się? – Nie,...

Wybrane f...

Rozpoznanie wstępne – ścieranie lewej pięty, diagnoza ostateczna – złamanie prawej nogi. *** Żadnych oznak gorączki...

Humoreska...

Z  okazji przyjazdu do  Polski papieża Waciakowa sporządziła transparent z  napisem: „Precz z  watykańskim ciemięzcą!”...

he, he, h...

*** –  Na  czym polega różnica między wczasami w  górach, a  wczasami nad morzem? – W górach...

Krótkie

–  Najlepszy prezent dla żony na sześćdziesiąte urodziny? – Gdy mąż kupi jej tylko pięćdziesiąt czerwonych róż. ...

Znani w a...

Gdy zapytano angielskiego filozofa, Bertranda Russella, czy gotów byłby umrzeć za swoje przekonania, pomyślawszy chwilę, uczony...

«
»

ha, ha...

Najnowsze poza: Z boku, Różne i Polska

Obrazki z ZSRR (cz.4)

23-08-16

Nasza wyprawa zakładała „beznoclegowy” przejazd z Polski do Leningradu. Nawet...

Uciekinier i filantrop

23-08-16

Największy dłużnik Australii zmarł w Polsce. 24 lipca zmarł w Polsce 87-letni Abraham...

Zabijajcie dilerów i narkomanów!

23-08-16

9 sierpnia władze przyznały, że  w  ciągu ostatnich trzech miesięcy...

Terror produkują media,

23-08-16

meczety i szkoły.  W artykule w londyńskiej gazecie saudyjskiej “Al-Sharq...

he, he, ha, ha

23-08-16

– Jak unikać korków? – Przerzucić się z wina na wódkę. „Wprost” nr 32...

Gwiazdy. Nina Andrycz

23-08-16

Portal Wirtualnej Polski – Gwiazdy opisał rozstanie Sashy Knezevica (34 l.) i Anji...

Dlaczego mozna wierzyć Biblii

22-08-16

Skąd wiemy, że Biblia, do której mamy dziś dostęp, jest...

Czym się zajmujecie...

22-08-16

Nadal zajmujecie się Olimpiadą? KOD-em? Trybunałem Konstytucyjnym? I wszystkimi innymi...

Między patriotyzmem a kiczem

22-08-16

Nigdy nie wiesz, kiedy spotkać cię może coś, co zaskoczy...

Klęska Michnika – Polska Walcząca i

22-08-16

Mały Powstaniec na kijach bejsbolowych. Temat tylko pozornie wygląda na typowy...

Król Błystek i jego Realpolitik

22-08-16

–  Dlaboga! –  krzyczą krasnoludki. – Człowieku! Kpisz czy o drogę pytasz?...

Para LGBT zdobyła złoty medal

22-08-16

Po raz pierwszy w historii Igrzysk Olimpijskich para lesbijek została zdobywcą...

Rząd francuski chce umieścić uchodźców w domach obywateli

22-08-16

Z powodu braku miejsc w centrach dla imigrantów minister mieszkalnictwa...

Pokolenie gamoni

22-08-16

Najwięcej leniwych młodych ludzi mieszka we Włoszech, w Grecji i na Bałkanach. Gdy w  1999...

Gwiazdy. Sharon Stone

22-08-16

Megan Fox Trzeci syn Amerykańska aktorka i  modelka po raz trzeci...

Historia wg. prezydenta

21-08-16

Kolejne obchody rocznicy zwycięstwa „polskiego” oręża obchodzone przez okupacyjne władze...

Szczyt na stulecie niepodległości

21-08-16

Mieszkańcy położonej na północy kraju norweskiej gminy Kafjord chcą przesunąć granicę...

Król jest tylko jeden

21-08-16

Na  liście startowej prestiżowych mistrzostw świata jachtów klasycznych rozgrywanych w ...

Taka gmina!

21-08-16

Pieluszka strachu Wakacyjną sielankę na  Mazurach przerwało zdarzenie rodem ze scenariusza...

Zsyp

21-08-16

Biuro ludzi zagubionych Chełmscy kryminalni przyjechali do  wsi Jagodne, by ...

Podłość USA obnażona!

20-08-16

 Przed 15 lipca 2016 roku- zamach stanu w Turcji, Kurdowie...

Humor z zeszytów…

20-08-16

… no nie, nie szkol­nych, choć jeśli wziąć pod uwagę, że w końcu...

Chiny zacieśniają współpracę

20-08-16

wojskową z Syrią. Cel – zniszczyć Państwo Islamskie. Przebywający w Syrii...

ONZ przyznaje:

20-08-16

WYWOŁALIŚMY EPIDEMIĘ CHOLERY. Organizacja wreszcie, po 6 latach od wybuchu śmiercionośnej...

Tydzień z głowy

20-08-16

Z braku donioślejszych wydarzeń uwagę opinii publicznej przykuła doroczna aukcja...

Wieści gminne i inne

20-08-16

Na parkingu w Piszu spłonęły 3 samochody. Stało się tak...

10 faktów o Syrii przemilczanych przez mainstream

19-08-16

Mainstreamowe media regularnie próbują wmówić nam, że rządy Bashar al-Assada...

Naukowcy zaprzeczają istnieniu chemtrails

19-08-16

W ostatnich latach pojawia się coraz więcej informacji na temat...

Supereksfakty. Tadeusz Rydzyk

19-08-16

Dziennikarze Super Expressu dowiedzieli się, z kim Polacy chcieliby spędzić urlop....

Rozmowy pilotów z wieżą kontroli

19-08-16

Wieża: – Jesteście airbus 320 czy 340? Pilot: – Oczywiście,...

Przegląd 19.08

19-08-16

Zamachy bombowe miały miejsce: w  Turcji, gdzie zginęło kilkanaście osób,...

Cud jasnogórski

18-08-16

Szesnaście rozbitych szyb, trzy zabite konie, zniszczone koło od armaty,...

Ile i za co wziął pan doktor?

18-08-16

71 tysięcy lekarzy i aptekarzy przyjęło od branży farmaceutycznej ponad...

Olimpijski seks

18-08-16

Międzynarodowy Komitet Olimpijski rozdał sportowcom startującym na  igrzyskach w  Rio...

Australia zamyka

18-08-16

obóz dla uchodźców. Australia nie przyznała się do złego traktowania...

Obrazki z ZSRR (cz.3)

17-08-16

Zawróceni z drogi wiodącej najkrótszą trasą wiodącą do Leningradu, zgodnie...

Muzyczna arka Noego

17-08-16

Paryż. Człowiek nie tylko niedojrzałości ulega, on jej pożąda – ...

Zły i dobry dżihad

17-08-16

Nie ma już w Syrii opozycji umiarkowanej i fundamentalistycznej. Rząd...

15. więźniów Guantanamo wraca do domu

17-08-16

12 obywateli Jemenu i trzech Afgańczyków zostało deportowanych do Zjednoczonych...

Gwiazdy. Kanye West

17-08-16

Książę William Królewskie wakacje Brytyjska książęca para –  William i ...

Prorokini

16-08-16

Izrael sławny jest ze  swych biblijnych proroków. Obecnie w państwie żydowskim...

Działo się… (39)

16-08-16

Kolejne kalen­da­rium. Ważne dla histo­rii cywi­li­za­cji czło­wieka, smutne, zabawne lub...

Kto nie przyjął uchodzców

16-08-16

Nie jesteśmy sami – takich krajów jest jedenaście w Europie....

Supereksfakty. Patryk Jaki

16-08-16

Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa (50 l.) to wizytówka rządu...

Humor z zeszytów szkolnych

16-08-16

Krzyżaków do  Polski sprowadził Tadeusz Mazowiecki. *** Matejko malował pod...

Dialogi dam

15-08-16

AGNIESZKA WOŁK-ŁANIEWSKA ma wszystko w dupie, bo już za chwilę...

Prognoza pogody dla Polski

15-08-16

przewiduje front atmosferyczny. Długo zastanawiałem się, czy ten artykuł powinie powstać....

W spór o TK powinna

15-08-16

wkroczyć...psychiatria... Kolejna odsłona spektaklu pt. "Orzeczenia TK w sprawie ustawy o...

Dziwne działania wobec Krymu?

15-08-16

W ostatnim tygodniu wydarzyły się zadziwiające działania wobec Krymu, do...

Nawet 9000 imigrantów

15-08-16

  w nielegalnym obozie w Calais. Nie wiadomo, ilu imigrantów przebywa obecnie...

Wieści gminne i inne

15-08-16

** Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku zmarła 94-letnia pacjentka. Rodzina,...

Jak Jan III Sobieski nie popędził Tatarów…

14-08-16

Jeżeli wierzyć potocznemu wyobrażeniu, Jan III Sobieski był bezkompromisowym pogromcą...

Problemy 30-latków

14-08-16

o których się nie mówi Czytałem dziś ciekawy artykuł o tytule: „Nie...

Były szef CIA wzywa

14-08-16

do zabijania rosyjskich i irańskich żołnierzy w Syrii. Bezczelność Amerykanów nie...

«
»

 

 

Powiększ sobie rodzinę

 

 

 

 

 

Komentarze

W celu sprawniejszego działania niniejsza strona wykorzystuje cookies. Możecie Państwo zmienić to w swojej przeglądarce. Więcej informacji TUTAJ albo TUTAJ